FANDOM


 • African religion
 • ancestor worship
 • ancient myth or ancient religion
 • animism
 • Baha’i
 • biblical religion
 • Buddhism
 • candomble
 • cargo cult
 • Celtic religion
 • Christianity or Christian religion
 • Confucianism
 • cosmic religion
 • culture religion
 • demonology or Satanism
 • Druidism
 • Eastern religion or Asian religion
 • Egyptian religion
 • Eleusinian mysteries
 • ethical religion
 • exorcism
 • fetishism
 • folk religion
 • Germanic religion
 • graphology
 • Greek religion
 • Hinduism
 • historical religion
 • idolatry
 • Islam
 • Jainism
 • Judaism
 • magic or magical religion
 • Middle East religion
 • Mithraism
 • modern religion
 • monotheism
 • mystery religion
 • Native American religion
 • nature religion or natural religion
 • Neopaganism
 • New Age
 • nomistic religion
 • nontheistic religion
 • Norse religion
 • occult
 • Orthodox religion
 • Paganism
 • phrenology
 • polytheism
 • primitive myth or primitive religion
 • prophetic religion
 • Roman religion
 • Scientology
 • Shamanism
 • Shinto
 • Sikhism
 • spiritualism or spirituality
 • state religion
 • supernatural
 • Taoism
 • theosophy
 • Teutonic religion
 • totemism
 • universalistic religion
 • voodoo
 • Western religion
 • Wicca
 • witchcraft
 • yogic religion
 • Zoroastrianism