FANDOM


 • barley whiskey
 • blended whiskey
 • bonded whiskey
 • bourbon whiskey or bourbon
 • Canadian whiskey
 • corn whiskey
 • grain whiskey
 • Irish whiskey
 • malt whiskey or malt
 • moonshine
 • rye whiskey or rye
 • Scotch whiskey or Scotch
 • single malt whiskey or single malt
 • sour mash whiskey or sour mash
 • Tennessee whiskey
 • vatted malt whiskey or vatted malt
 • wheat whiskey
 • whisky